05/12/2021 | 09:01 GMT+7, Hà Nội

Công nghiệp điện tử: Khối nội cần đột phá để phát triển

06:19, 11/04/2021

Công nghiệp điện tử Việt Nam hiện vẫn đang dừng ở giai đoạn đầu trong chuỗi sản xuất sản phẩm điện tử.