20/05/2022 | 18:23 GMT+7, Hà Nội

Kinh tế số là động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2022-2023

06:34, 18/05/2022

Các chuyên gia cho rằng kinh tế số sẽ là động lực tăng trưởng mới trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.