27/10/2021 | 05:05 GMT+7, Hà Nội

Bộ Tài chính: Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

13:33, 26/10/2021

Bộ Tài chính vừa có báo cáo tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.