23/03/2023 | 02:18 GMT+7, Hà Nội

Lãi suất tiết kiệm nhiều ngân hàng giảm mạnh

07:11, 18/03/2023

Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động mới với mức giảm mạnh tại nhiều kỳ hạn.