28/11/2023 | 20:27 GMT+7, Hà Nội

Hai yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng GDP quý cuối năm

16:04, 09/11/2023

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục cải thiện và đầu tư công tăng tốc là hai yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng GDP những tháng cuối năm.