27/10/2021 | 04:25 GMT+7, Hà Nội

Tổng cục Thuế: Đã tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia

09:03, 24/10/2021

Để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã tăng cường các giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.