20/05/2022 | 17:47 GMT+7, Hà Nội

FED tăng lãi suất ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam thế nào?

07:19, 16/05/2022

Theo VnDirect, việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ làm tăng lãi suất cho vay (bằng đồng USD) từ đó làm giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như làm suy yếu nhu cầu mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp.