30/07/2021 | 11:10 GMT+7, Hà Nội

Xây dựng các kịch bản, giải pháp phù hợp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

06:40, 25/07/2021

Báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, thừa uỷ quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực...