27/10/2021 | 05:06 GMT+7, Hà Nội

Hoá đơn điện tử sẽ được triển khai mạnh trong thời gian tới

12:30, 26/10/2021

Đây là một trong những hoạt động quan trọng đang được Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai để đưa vào vận hành hệ thống áp dụng hoá đơn điện tử giai đoạn 1 từ trung tuần tháng 11/2021.