30/07/2021 | 11:53 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội: Không để đứt gãy các chuỗi cung ứng nông sản, hàng hóa

06:05, 30/07/2021

Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 7921/VP-KT, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về chủ động rà soát cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong đợt dịch covid-19.