19/05/2021 | 07:21 GMT+7, Hà Nội

Đề xuất 4 giải pháp nhằm hoàn thiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

16:10, 08/05/2021

Nhằm hoàn thiện hơn chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, mới đây Dự thảo Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề xuất bổ sung 4 giải pháp cụ thể.