29/11/2023 | 16:25 GMT+7, Hà Nội

Đường sắt Hà Nội đề nghị giải tỏa phố "cà phê đường tàu"

09:30, 10/11/2023

Khu vực đường tàu từ Trần Phú đến Điện Biện Phủ phát sinh tụ điểm kinh doanh cà phê, nhộn nhịp khách du lịch, nguy cơ mất an toàn.