21/09/2021 | 03:11 GMT+7, Hà Nội

Doanh nghiệp niêm yết vay hàng ngàn tỉ đồng đầu tư điện mặt trời, điện gió

15:00, 29/03/2021

Bên cạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nhiều doanh nghiệp niêm yết đang đổ xô đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời...