23/03/2023 | 02:21 GMT+7, Hà Nội

Yếu tố rủi ro đối với ngành thép năm 2023

08:00, 22/03/2023

Chi phí nguyên liệu, thị trường bất động sản là hai yếu tố chính mà ngành thép phải đối diện trong năm 2023.