30/07/2021 | 10:56 GMT+7, Hà Nội

Nhìn nhận về giá trị nông sản: Trước tiên cần phải yêu

06:30, 12/06/2021

Khi mà giá trị nông sản được nhìn nhận thiên lệch chỉ về giá tiền, thì giá trị dinh dưỡng, cái ngon ngọt của chúng bị rớt xuống hàng thứ yếu.