26/05/2024 | 09:33 GMT+7, Hà Nội

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nông dân, vững tin hội nhập

09:15, 18/09/2023

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở Ninh Bình đã có nhiều bước phát triển; tạo nên sức hút và lan tỏa rộng khắp.