20/07/2024 | 10:13 GMT+7, Hà Nội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Điều tiết thị trường bất động sản phải kịp thời

09:01, 18/07/2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, thể chế hóa thời gian thực hiện các bước, thủ tục điều tiết thị trường bất động sản, bảo đảm tính khả thi, kịp thời, phù hợp.