27/10/2021 | 04:01 GMT+7, Hà Nội

Nhãn hiệu Gạo Việt Nam được bảo hộ tại 22 quốc gia trên thế giới

06:20, 21/10/2021

"Gạo Việt Nam" đã được bảo hộ tại Việt Nam và 22 quốc gia, bao gồm cả nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu chứng nhận. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang là chủ sở hữu nhãn hiệu này.