24/04/2024 | 04:33 GMT+7, Hà Nội

Hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%

08:46, 25/09/2023

Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã, đang và sẽ triển khai nhiều các giải pháp, hạ tầng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành.