27/10/2021 | 04:14 GMT+7, Hà Nội

Tiếp nhận và chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn

15:56, 22/10/2021

Sáng 22/10, nhân Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức tiếp nhận và chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.