19/05/2021 | 06:15 GMT+7, Hà Nội

Các nhà đầu tư EU tin tưởng vào môi trường kinh doanh của Việt Nam

06:15, 16/05/2021

Ủy ban châu Âu cho biết Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU trên thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU trong ASEAN - đối tác thương mại lớn thứ ba của EU bên ngoài châu Âu.