23/03/2023 | 01:52 GMT+7, Hà Nội

Triển vọng ngành dược phẩm vẫn tươi sáng

13:45, 07/08/2022

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định triển vọng ngành vẫn tươi sáng nhờ sự cộng hưởng từ các tăng trưởng kênh bán hàng, cơ cấu dân số và mức nền thấp.