30/07/2021 | 10:38 GMT+7, Hà Nội

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang có nguy cơ tụt hậu xa hơn

06:20, 06/07/2021

Tại Diễn đàn Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2021 tổ chức chiều (2/7), một chuyên gia đã nhận định doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có nguy cơ tụt hậu do sự phát triển mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0