04/03/2021 | 00:27 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội siết chặt quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu

11:21, 01/03/2021

Ban Chỉ đạo 389/TP thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 141/BCĐ389/TP-CQTT về tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu.