23/03/2023 | 01:17 GMT+7, Hà Nội

Quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe thổi phồng công dụng: Cần mạnh tay xử lý!

16:18, 13/02/2022

Lợi dụng sự cả tin của người dân, cùng với việc cơ quan quản lý khó kiểm soát trên các nền tảng mạng xã hội nên nhiều doanh nghiệp đã thổi phồng công dụng nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để bán hàng.