23/03/2023 | 01:30 GMT+7, Hà Nội

Bộ Công Thương gia hạn điều tra chống lẩn tránh thuế với đường mía thêm 2 tháng

13:54, 23/05/2022

Bộ Công Thương vửa ban hành Quyết định số 943/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 02 tháng.