20/05/2022 | 18:21 GMT+7, Hà Nội

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt hơn 22%

12:45, 19/05/2022

Ước tính từ 1/1/2022 đến 31/5/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022.