19/05/2021 | 06:48 GMT+7, Hà Nội

Đi hết Quảng Ninh qua những quần thể tâm linh đẹp ngoạn mục

16:37, 17/05/2021

Ít có vùng đất nào đẹp và giàu bản sắc văn hóa như Quảng Ninh. Bởi chỉ cần đi hết những quần thể đền chùa khắp vùng di sản, cũng đủ thấy vì sao, mỗi năm, du khách lại khát khao thực hiện một hành trình tâm linh.