04/03/2021 | 00:53 GMT+7, Hà Nội

Bảo đảm chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2021

06:06, 01/03/2021

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 80/TB-VP về dự thảo chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố năm 2021.