30/01/2023 | 01:29 GMT+7, Hà Nội

Du lịch bốn mùa: Cuộc chuyển mình ngoạn mục của xứ Thanh

18:30, 14/07/2022

Đã có thời, những con ngựa bạch được sơn sọc đen để giả làm ngựa vằn châu Phi, những chiếc vỏ tôm hùm được tận dụng… làm quà lưu niệm đã trở thành chỉ dấu cho du lịch của xứ Thanh.