19/05/2021 | 07:38 GMT+7, Hà Nội

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

06:15, 16/05/2021

Ngày 12/05/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.