04/03/2021 | 01:35 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tăng 0.6% trong 2 tháng đầu năm 2021

15:51, 01/03/2021

Trong tháng 2 đầu năm 2021, tăng trưởng tín dụng của Hà Nội đã tăng 0,6% so với thời điểm cuối năm ngoái.