30/07/2021 | 12:01 GMT+7, Hà Nội

VPBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm 2021

09:30, 21/07/2021

Hiện VPBank đang tiếp tục củng cố an toàn hoạt động và tăng trưởng hợp lý, kiểm soát tốt nợ xấu, tối ưu hóa vận hành và cải thiện mạnh mẽ nhiều chỉ tiêu tài chính trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.