27/10/2021 | 05:14 GMT+7, Hà Nội

Cho vay tiêu dùng tăng trở lại

12:03, 26/10/2021

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu và giải quyết khó khăn tài chính cho người dân là một trong những nội dung luôn được chú trọng.