19/05/2021 | 05:39 GMT+7, Hà Nội

Hải quan rà soát, siết chặt gian lận mã hàng

17:21, 04/01/2021

Tổng cục Hải quan khẳng định, mặt hàng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng hiện vẫn áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 6072:2013, chưa có tiêu chuẩn bổ sung, thay thế.