23/03/2023 | 01:28 GMT+7, Hà Nội

Tây Hồ (Hà Nội): Chính quyền "cưỡng chế tháo dỡ" tài sản của người dân có đúng quy định?

09:15, 19/12/2021

Người dân cho rằng, chính quyền địa phương đã cưỡng chế tháo dỡ không đúng quy định, trong khi tài sản bị phá dỡ, san gạt và họ không nhận được bất kỳ bồi thường, hỗ trợ nào?