04/03/2021 | 00:52 GMT+7, Hà Nội

Vincommerce đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa tại khu vực tỉnh Hải Dương

09:24, 20/02/2021

Trong giai đoạn phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Vincommerce với chủ trương tối đa phục vụ bà con trong tâm dịch tỉnh Hải Dương.