23/03/2023 | 02:50 GMT+7, Hà Nội

Bất động sản trước cơ hội chuyển đổi chiến lược phát triển

07:46, 22/03/2023

Các chuyên gia dự báo thị trường Châu Á - Thái Bình Dương sẽ bắt đầu ổn định từ nửa sau năm 2023 và Việt Nam cần nắm bắt ngay thời điểm giảm tốc này để chuyển đổi chiến lược phát triển.