26/05/2024 | 10:17 GMT+7, Hà Nội

VCCI: Đề xuất tối ưu hóa thủ tục hành chính trong bán và cho thuê nhà ở xã hội

10:10, 22/05/2024

Góp ý cho Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH), các ý kiến của VCCI tập trung vào việc cải thiện quy định về đất để xây NƠXH như giảm tỷ lệ diện tích đất yêu cầu trong các dự án thương mại.