02/12/2022 | 00:37 GMT+7, Hà Nội

Hệ tiện ích - dịch vụ kiến tạo giá trị sống đích thực tại Sunshine City

15:00, 29/11/2022

Nổi bật với lõi cảnh quan cùng những mảnh xanh được phân bố đều khắp nội khu, Sunshine City còn ghi điểm với chuỗi tiện ích - dịch vụ đa dạng, mang đến những giá trị sống hiện đại cho cư dân.