30/01/2023 | 01:55 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội: Đánh giá sát thực tiễn, đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp xứng tầm

11:45, 30/12/2022

Hà Nội đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp; bàn thảo phương án quy hoạch và giải pháp phát triển các khu công nghiệp Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.