05/12/2021 | 08:12 GMT+7, Hà Nội

Chính sách mới về thuế, phí đối với ô tô có hiệu lực từ tháng 12/2021

06:30, 30/11/2021

Tháng 12/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến thuế, phí, lệ phí đối với ô tô sẽ có hiệu lực. Nổi bật như: Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước, nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu.