30/07/2021 | 10:17 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội dẫn đầu cả nước về tăng số người cài đặt ứng dụng Bluezone

10:10, 28/07/2021

Hà Nội có thêm 14.549 người cài đặt Bluezone, đứng đầu trong cả nước về số lượng người sử dụng Bluezone tăng thêm.