04/03/2021 | 00:12 GMT+7, Hà Nội

Từ 0 h ngày 3/3, Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh

13:00, 03/03/2021

Ngày 2-3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định 679/QĐ-UBND về việc kết thúc 15 ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.