19/05/2021 | 06:23 GMT+7, Hà Nội

Chi phí và thủ tục hoàn vé của Vietnam Airlines tại Việt Nam

02:06, 13/04/2016

Không phải lúc nào bạn cũng có thể thực hiện chuyến bay đúng lịch trình đã đặt. Nếu có lý do cá nhân nào đó mà bạn khôn thể lên chuyến bay đã đặt trước, bạn có thể làm thủ tục hoàn vé máy bay.