27/10/2021 | 04:02 GMT+7, Hà Nội

Miễn thuế nhập khẩu, VAT đối với hàng hoá tài trợ chống dịch COVID-19

06:15, 14/09/2021

Ngày 11/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.