24/04/2024 | 03:35 GMT+7, Hà Nội

Từ 1/4/2022, TP HCM bắt đầu thu phí cảng biển

06:18, 26/03/2022

Từ 0 giờ ngày 1/4/2022, TP HCM sẽ thực hiện thu phí cảng biển theo tiêu chí minh bạch, nhanh chóng, đơn giản tối đa thủ tục dịch vụ hành chính và không dùng tiền mặt.