01/12/2022 | 23:23 GMT+7, Hà Nội

Khôi phục niềm tin với thị trường tài chính bằng cách nào?

13:57, 28/11/2022

Niềm tin đóng vai trò rất quan trọng trên thị trường tài chính, đặc biệt với trái phiếu doanh nghiệp và đây cũng là vấn đề cấp bách mà các cơ quan quản lý phải sớm tìm được lời giải.