26/06/2024 | 04:08 GMT+7, Hà Nội

Yêu cầu các ngân hàng công bố thông tin về lãi suất cho vay trước ngày 1/4

Cập nhật lúc: 14/03/2024, 10:00

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải gửi đường dẫn (link) của Chuyên mục công bố các loại lãi suất về cơ quan điều hành trước ngày 1/4/2024.

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 1628 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc công bố lãi suất cho vay.

Tại công văn Ngân hàng Nhà nước cho biết, các tổ chức tín dụng đã cơ bản công bố thông tin về lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, song 1 số tổ chức tín dụng vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc này.

Vì vậy, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố lãi suất, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng công bố thông tin về lãi suất cho vay trước ngày 1/4

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng. Đồng thời, phải giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố; chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có).

“Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thường xuyên giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước”, cơ quan quản lý tiền tệ nhấn mạnh.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn (link) của chuyên mục công bố các loại lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1/4. Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024, đại diện các tổ chức tín dụng than khó công khai lãi suất bình quân đối với các khoản vay của doanh nghiệp. Lãnh đạo nhiều ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc chỉ yêu cầu ngân hàng thương mại công khai lãi suất cho vay bình quân với khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã bác đề xuất này.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, các ngân hàng đều phải công bố, vì đây không phạm luật, cũng không có gì khó khăn. Đây là lãi suất bình quân chứ không phải lãi suất cho vay đối với từng doanh nghiệp.

“Trước mắt nếu các ngân hàng chưa thực hiện, Ngân hàng Nhà nước chưa có chế tài nhưng dư luận sẽ có chế tài với từng tổ chức tín dụng vì trong thời gian qua có nhiều ngân hàng đưa ra mức lãi suất rất cao”, ông Tú nói.

Theo các chuyên gia, việc công khai mặt bằng lãi suất cho vay cũng như lãi suất huy động là cần thiết nhằm gia tăng sự minh bạch, giúp khách hàng có cơ sở so sánh, lựa chọn.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng có sự phân hóa khá rõ nét, tùy đối tượng vay cũng như giá vốn, nợ xấu… Nhiều doanh nghiệp cũng “than” lãi suất cho vay vẫn ở mức rất cao.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/yeu-cau-cac-ngan-hang-cong-bo-thong-tin-ve-lai-suat-cho-vay-truoc-ngay-14-86051.html