24/04/2024 | 03:55 GMT+7, Hà Nội

Phân biệt son 3CE thật giả chỉ trong 5 bước

14:01, 28/08/2020

Trên thị trường son Việt Nam, son 3CE fake rất nhiều và bán với muôn vàn giá, thậm chí chỉ bằng 1/3 giá của 3CE thật. Vậy phải làm thế nào để phân biệt son 3CE thật giả?