30/07/2021 | 10:19 GMT+7, Hà Nội

Chi tiết 10 cây cầu mới vượt sông Hồng ở Hà Nội

12:00, 13/03/2021

Theo Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng phê duyệt, Hà Nội sẽ xây dựng mới 10 cầu qua sông Hồng.