23/03/2023 | 01:37 GMT+7, Hà Nội

Sakuko Việt Nam thay đổi nhận diện thương hiệu, xây dựng hành trình mới

07:26, 10/09/2022

Sakuko Japanese Store - Siêu thị hàng Nhật nội địa đã chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới, là bước khởi đầu trong quá trình tái định vị thương hiệu sau 10 năm khẳng định uy tín nhà bán lẻ mẹ và bé.