26/05/2024 | 09:13 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội: Huyện Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

13:36, 25/10/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1224/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 công nhận huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.