23/03/2023 | 01:41 GMT+7, Hà Nội

Hé lộ thiết kế cổng USB-C của dòng iPhone 15

06:40, 24/02/2023

Với những thay đổi về quy định đang được áp dụng tại châu Âu, Apple có kế hoạch thay thế toàn bộ cổng kết nối trên dòng iPhone 15 sắp tới từ Lightning sang USB-C.