29/11/2023 | 15:22 GMT+7, Hà Nội

Bình Định: Quy Nhơn đang trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu

13:57, 15/11/2023

Với tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã xác định việc đầu tư cho khoa học, công nghệ là đầu tư cho lâu dài. Đây cũng sẽ là đòn bẩy đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển đột phá.