25/06/2024 | 05:22 GMT+7, Hà Nội

Khoảng 207.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm 2024

Cập nhật lúc: 01/02/2024, 09:25

Dù đã có tín hiệu khởi sắc song VNDirect cho rằng áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2024 vẫn còn lớn.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, trong quý IV/2023 có 166 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 146.277 tỷ đồng (tăng 22,3% so với quý III/2023 và cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ. Trong đó có 159 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 131.970 tỷ đồng, chiếm 90,2% tổng giá trị phát hành.

Lũy kế cả năm 2023 tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 335.721 tỷ đồng (tăng 25,6% so với cùng kỳ). Trong đó tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt khoảng 300.610 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có sự phục hồi trong quý IV/2023, khi tăng 22% so với quý III/2023 và cao gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ.

"Sự phục hồi của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong quý IV/2023 đến từ sự gia tăng phát hành của nhóm ngân hàng", VNDirect đánh giá.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhóm ngân hàng phát hành trong quý IV/2023 đạt khoảng 92.203 tỷ đồng, chiếm gần 69,9% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong quý IV/2023.

Hơn 200000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm nay

Dù đã có tín hiệu khởi sắc song VNDirect cho rằng áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2024 vẫn còn lớn. Ước tính tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đáo hạn năm 2024 khoảng 207.000 tỷ đồng. Đáng chú ý trong đó 59,3% là của các doanh nghiệp bất động sản.

Theo VNDirect, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản sẽ vẫn còn tiếp diễn trong năm tới.

"Áp lực đối với dòng tiền và vấn đề trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ vẫn là thách thức lớn đối với nhóm doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024", VNDirect dự báo.

Cũng theo VNDirect, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có thể trầm lắng trở lại, khi các điều khoản trong Nghị định 65 bao gồm quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

VNDirect cho rằng việc áp dụng các quy định này là cần thiết để hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nhằm ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững trong dài hạn. VNDirect kiến nghị Chính phủ nên nghiên cứu và ban hành một số chính sách hỗ trợ khác thay thế cho Nghị định 08 đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2024 để hỗ trợ và thúc đẩy quá trình phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách bền vững.

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/khoang-207000-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le-dao-han-trong-nam-2024-115286.html