10/04/2021 | 21:48 GMT+7, Hà Nội

Sẽ có thêm 3 tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương

Cập nhật lúc: 03/03/2021, 19:00

Ngày 24/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bắc Ninh đang trên đà phát triển

Cùng với đó, Thủ tướng cũng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Khánh Hòa - Thành phố với du lịch là tiểm năng, thế mạnh
Thừa Thiên Huế - Thành phố với du lịch là tiểm năng, thế mạnh

Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị, thì thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị; đánh giá phân loại lại để kiểm soát chất lượng đô thị.

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/se-co-them-3-tinh-la-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-20201231000001136.html