10/04/2021 | 21:22 GMT+7, Hà Nội

Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Cập nhật lúc: 21/03/2020, 17:06

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 603/KH-STTTT, triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, đăng ký chỉ tiêu xử phạt vi phạm hành chính năm 2020 tăng 5% so với năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong đó, cùng với thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, Sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đổi mới công tác tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với đó, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: In, phát hành xuất bản phẩm, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh SIM thuê bao di động nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn, giữa các địa phương, giữa các ngành và các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quy định rõ trách nhiệm cho từng lực lượng chức năng, kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo việc xử lý các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Sở cũng sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các VBQPPL không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt là tăng mạnh chế tài xử phạt hành chính để răn đe, phòng ngừa vi phạm; sửa đổi, bổ sung các quy định còn sơ hở thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành để hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ trên, Sở TT&TT sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng nhận thức cho công chức thanh tra về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…