17/01/2022 | 10:16 GMT+7, Hà Nội

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu quận, huyện trong giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật lúc: 01/09/2020, 15:08

Liên quan đến việc chậm giải ngân các dự án đầu tư công, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp cơ sở.

Liên quan đến việc chậm giải ngân các dự án đầu tư công, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu câu hỏi: “Bí thư, Chủ tịch đã vào cuộc chưa, hay chỉ để cho các ngành chuyên môn địa phương phối hợp các ban quản lý dự án (QLDA) của TP, dẫn đến không giải quyết được?”.

Phát biểu bế mạc phiên họp giải trình về tình hình, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của TP Hà Nội năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 do Thường trực HĐND TP tổ chức sáng nay (31/8), Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Việc thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015 - 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ với TP mà với cả nước, bởi trong vốn đầu tư công của TP giai đoạn này chiếm tỷ trọng tới 10% vốn của cả nước.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận phiên giải trình

Chủ tịch HĐND TP khẳng định, Thành ủy, HĐND, UBND TP rất quan tâm vấn đề thực hiện kế hoạch đầu tư công. Trong đó 6 tháng đầu năm, Bí thư và Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo 2 lần, Thủ tướng Chính phủ giao ban 2 lần, Thành ủy ra kết luận và HĐND TP đã tiến hành giám sát, làm việc với các ban từ đầu năm đến nay.

“Có thể khẳng định công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy và kiểm tra giám sát của HĐND TP là rất tập trung, cụ thể và cũng đã đồng hành với UBND TP trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công...”, Chủ tịch HĐND TP nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP nêu rõ, đến thời điểm này công tác giải ngân vốn đầu tư công dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chậm. Thống kế của HĐND từ năm 2016 đến nay tỷ lệ giải ngân ngày càng thấp: 6 tháng đầu năm 2016 đạt 39% thì 6 tháng đầu năm nay đạt 31%, 8 tháng cố gắng đạt 53%. Tiến độ rõ ràng chậm đi.

Năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, việc thực hiện kế hoạch này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc bù đắp cho những khoản bị thiếu hụt và giải quyết việc làm cho người lao động. Do vậy, việc lựa chọn chuyên đề này để giải trình một lần nữa khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, sự vào cuộc đồng hành cùng HĐND để thực hiện thành công kế hoạch này.

"Về nguyên nhân, rõ ràng trong việc phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa chỉ đạo của Thành ủy và nghị quyết của HĐND TP của UBND các cấp cần rút kinh nghiệm, sự phối hợp giữa các Sở, ngành cần được xem xét lại. Cụ thể, giải phóng mặt bằng có 44/107 dự án còn chậm chủ yếu do quận, huyện nhưng chậm trễ trong phối hợp giữa các ngành thì thể hiện ở 64/107 dự án, chiếm trên 50%, còn về thủ tục chỉ có 4 dự án. Rõ ràng quá trình tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, chưa hiệu quả", Chủ tịch HĐND TP chỉ rõ.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo phân loại cụ thể các dự án, giải quyết khó khăn từng dự án, từ đó mới có thể đẩy nhanh giải ngân được. UBND TP cần tập trung coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết thì làm việc với các quận, huyện, xem vấn đề giải phóng mặt bằng có khó khăn gì; giao ban từng loại hình dự án để có hướng giải quyết…

Bên cạnh đó, UBND TP cần xem xét xử lý những đơn vị không đủ năng lực, cố tình không khắc phục khó khăn, không quyết liệt trong giải quyết. Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các quận, huyện trong việc giải phóng mặt bằng: “Bí thư, Chủ tịch đã vào cuộc chưa, hay chỉ để cho các ngành chuyên môn địa phương phối hợp các ban quản lý dự án của TP, dẫn đến không giải quyết được?”.

Cùng đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP tăng cường công tác chỉ đạo, Thành ủy sớm kiện toàn các ban QLDA của TP để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ. HĐND TP cũng thống nhất sẽ có những kỳ họp điều chỉnh cho phù hợp về tiến độ, giải ngân vốn đảm bảo...