03/12/2022 | 08:21 GMT+7, Hà Nội

Tổng thu ngân sách tháng 2-2022 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng

Cập nhật lúc: 03/03/2022, 10:18

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán, tăng 10,8% so cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2022, trong đó có cập nhật thông tin về thu, chi ngân sách Nhà nước.

 Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng
Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 2-2022 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán năm và vẫn tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nội địa tháng 2-2022 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 270,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 2-2022 ước đạt 4.900 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 8.060 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán năm và tăng 57,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 2-2022 ước đạt 19 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 45 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6% dự toán năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 2-2022 ước đạt 106,3 nghìn tỷ đồng; tổng chi 2 tháng ước đạt 228,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, chi cho phòng, chống dịch Covid-19, chi trả kịp thời các khoản an sinh xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết cổ truyền.

Trong đó, chi thường xuyên 2 tháng đầu năm đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm và tăng 0,9%; chi đầu tư phát triển đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% và tăng 89,9%; chi trả nợ lãi 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% và giảm 4,3%.

Bộ Tài chính cho biết, hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước tháng 2 chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán Nhâm Dần, với thời gian nghỉ dài và nằm trọn trong nửa đầu tháng 2.

Tuy vậy, phần lớn các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục xu hướng phục hồi, thích ứng linh hoạt trong điều kiện “bình thường mới” là các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, từ đó có đóng góp vào ngân sách.

Năm 2022 ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 1.174.900 tỷ đồng, tăng khoảng 3,8% so với dự toán năm 2021. Đây là nhiệm vụ rất lớn trong bối cảnh dự báo tình hình quốc tế, trong nước năm 2022 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vì vậy, ngay trong ngày làm việc đầu năm mới, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị bắt tay ngay vào công việc, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tong-thu-ngan-sach-thang-2-2022-uoc-dat-1385-nghin-ty-dong-280180.html