29/11/2023 | 14:46 GMT+7, Hà Nội

Thành lập 3 Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng giao thông

Cập nhật lúc: 20/12/2020, 10:00

Các Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng giao thông do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các Hội đồng thẩm định trên do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng gồm đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các ủy viên phản biện. Cơ quan thường trực của 3 Hội đồng là Bộ Giao thông Vận tải.

Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng, các ủy viên phản biện thực hiện theo Điều 33, 34, 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

3 Hội đồng trên đều hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.