04/12/2022 | 08:44 GMT+7, Hà Nội

Nhiều điểm mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Cập nhật lúc: 16/12/2020, 14:20

Người chết do tai nạn giao thông (TNGT) được tính trong vòng 30 ngày từ khi vụ TNGT xảy ra; tính hệ số an toàn giữa tỉ lệ số vụ TNGT, số người chết do TNGT trên 100.000 dân số và 10.000 phương tiện...

Đây là một trong những điểm mới của dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT đang được Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân.

Hiện Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT thay thế Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11) ngày 28-10-2009 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư có một số điểm mới, như quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT trên cả ba lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Hiện nay, Thông tư số 58 chỉ quy định về lĩnh vực đường bộ, còn các chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT đường sắt và đường thủy nội địa chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, vì vậy cần phải quy định bổ sung thêm hai lĩnh vực này để tổ chức thực hiện thống nhất.

Nhiều điểm mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Dự thảo cũng quy định việc xác định khoảng thời gian người bị thương do vụ TNGT gây ra, sau đó bị chết trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn sẽ tính vào số người chết do TNGT.

Quy định này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và thông báo của Liên Hợp Quốc và hiện đã có 175 quốc gia trên thế giới áp dụng.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ngoài việc kế thừa các nhóm chỉ tiêu như: Tuyến đường, phương tiện, người điều khiển phương tiện, người đi bộ, người bị nạn, hình thức đâm va và nguyên nhân; còn quy định bổ sung thêm nhóm chỉ tiêu hệ số an toàn giao thông đường bộ, tính theo sự gia tăng của TNGT (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với 100.000 người dân và 10.000 phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo đó, hệ số an toàn giao thông được tính dựa trên tỷ lệ giữa số vụ TNGT, số người chết trên 100.000 dân, 10.000 phương tiện cơ giới.

Nếu cách tính hiện nay chỉ so sánh đơn thuần số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương giữa khoảng thời gian sau so với khoảng thời gian trước liền kề hoặc so với khoảng thời gian cùng kỳ, thì hệ số an toàn giao thông đường bộ còn phản ánh mức độ an toàn giao thông trong mối liên hệ với quy mô dân số và phương tiện giao thông, có thể dùng để so sánh giữa các tỉnh thành phố, giữa các quốc gia.

Tính từ năm 2016 đến 2020, số ô tô đăng ký tại cơ quan Công an đã tăng 1.720.866 xe (tương đương tăng 58,69%), mô tô tăng 24.300.469 xe (tăng 50,88%), dân số cũng tăng 3.243.162 người.

Do vậy, hình thức so sánh theo hệ số an toàn này sát hợp hơn với thực tiễn tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta và phù hợp với khuyến nghị của của WHO, cũng như được 175 quốc gia trên thế giới đang áp dụng.