15/07/2024 | 08:09 GMT+7, Hà Nội

Ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử

Cập nhật lúc: 11/10/2021, 06:45

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, từ 1/7/2022 tổ chức, cá nhân bắt buộc phải áp dụng hoá đơn điện tử. Chính vì vậy các cơ quan liên quan cần đẩy nhanh tiến độ vấn đề này.

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, kể từ ngày 1/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022.

Để Luật Quản lý thuế sớm đi vào cuộc sống, ngay sau khi luật được ban hành, Tổng cục Thuế đã tiến hành hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, nâng cấp cơ sở hạ tầng để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Cần đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa
Cần đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa

Ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), cho biết để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123.

Từ ngày Thông tư 78 được ban hành (17/9/2021) đến hết ngày 30/6/2022, đối với các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo quyết định của Bộ Tài chính, cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử, theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế.

“Với trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu, cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế tiếp nhận dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn” - ông Huy nói.

Nguồn: https://congluan.vn/nganh-thue-day-nhanh-tien-do-ap-dung-hoa-don-dien-tu-post160728.html