20/07/2024 | 11:15 GMT+7, Hà Nội

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả tại chung cư

Cập nhật lúc: 12/03/2020, 10:51

Ngày 11-3, Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chung cư, trong đó, có những nội dung cụ thể đối với ban quản lý, ban quản trị, ban đại diện các chung cư và người dân đang sinh sống, lưu trú...

Ngày 11-3, Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chung cư, trong đó, có những nội dung cụ thể đối với ban quản lý, ban quản trị, ban đại diện các chung cư và người dân đang sinh sống, lưu trú, đi và đến chung cư, để các đối tượng chủ động thực hiện hiệu quả.