26/09/2022 | 03:09 GMT+7, Hà Nội

Doanh nghiệp mới gia nhập thị trường lập kỷ lục

Cập nhật lúc: 30/06/2022, 09:42

Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt lần đầu tiên vượt mốc 100.000 doanh nghiệp.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.

Doanh nghiệp mới gia nhập thị trường lập kỷ lục
Doanh nghiệp mới gia nhập thị trường lập kỷ lục

Theo đó, trong tháng 6/2022, cả nước có gần 13.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 121.100 tỷ đồng và số lao động đăng ký 77.100 lao động, giảm 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 3,7% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng 5/2022.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 17,3% về số doanh nghiệp, giảm 26,3% về số vốn đăng ký và tăng 7,3% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước và giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 56,7% so với tháng trước và giảm 53,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 882.100 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 514.800 lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và tăng 6,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 11,6 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu tính cả 1.847,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 27.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2022 là 2.730 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 40.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 55,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 116.900 doanh nghiệp, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 6 tháng đầu năm nay có 1.073 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước; 19.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 6,3%; 55.800 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 16,8%.

Cũng trong tháng 6, có 5.129 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2021; có 5.148 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,0% và giảm 1,7%; có 1.687 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,0% và giảm 12,1%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 50.900 doanh nghiệp, tăng 43,0% so với cùng kỳ năm trước; gần 24.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; 8.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,6%. Bình quân một tháng có 13.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: https://congly.vn/doanh-nghiep-moi-gia-nhap-thi-truong-lap-ky-luc-209588.html