05/12/2021 | 09:28 GMT+7, Hà Nội

Chuẩn bị “xuất” kho gạo đợt 2, hỗ trợ 4,74 triệu lao động nghèo tại TP.HCM

Cập nhật lúc: 07/09/2021, 06:15

Bộ Tài chính cho biết, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước đang cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Theo Bộ Tài chính, trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản, gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo để  hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực dự kiến cho gần 1,6 triệu hộ, với 4,74 triệu người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Với đề nghị hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng, để dự kiến hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 98 ngày cho 4.740.330 người lao động nghèo và 1.500.000 đồng/hộ/tháng trong thời gian 02 tháng cho các hộ nghèo, Bộ Tài chính cho biết đây là chính sách đặc thù do UBND TP.HCM đề xuất.

Bộ Tài chính cho biết, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước đang cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.
Bộ Tài chính cho biết, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước đang cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Hiện nay,  Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của NSNN và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo, để cấp cho 4.740.330 người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian 02 tháng, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính, xuất cấp 71.104,95 tấn gạo cho UBND TP.HCM để cấp cho 4,74 triệu người người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian 01 tháng.

Bên cạnh đó, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Bộ Tài chính đã triển khai xuất 14.549,29 tấn/71.104,95 tấn (đợt 1) để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.

Theo đó, sẽ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Nguồn: https://congluan.vn/chuan-bi-xuat-kho-gao-dot-2-ho-tro-474-trieu-lao-dong-ngheo-tai-tphcm-post154478.html