20/07/2024 | 09:51 GMT+7, Hà Nội

Chủ tịch phường, xã phải đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 01/09/2020, 15:38

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu: "Các đồng chí chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác chống dịch Covid-19. Không đi kiểm tra...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu: "Các đồng chí chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác chống dịch Covid-19. Không đi kiểm tra thực tế thì không thể kiểm soát được tình hình".

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu kết luận hội nghị

Sáng 1-9, phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 8-2020, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND TP Nguyễn Văn Sửu đánh giá: Hà Nội tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá; từ các giải pháp hiệu quả đã và đang được triển khai, đến nay TP đã kiểm soát được dịch bệnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đầu tư xây dựng, giao thông, hạ tầng, đô thị tiếp tục được triển khai, thời gian tới sẽ tiếp tục có một số công trình được khởi công, khánh thành để chao mừng Đại hội Đảng bộ TP và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc.

Chỉ rõ 14 nội dung cụ thể cần triển khai trong tháng 9, ông Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh đây là tháng quan trọng thực hiện giai đoạn nước rút để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Vì vậy các Sở, ngành, địa phương phải tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách, bám vào chương trình công tác, rà soát lại bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng công việc, tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính...

Về phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đề nghị quan tâm đến đôn đốc quyết liệt chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; đẩy nhanh đôn đốc các dự án xử lý nước thải; tiếp tục kêu gọi đầu tư 5 cụm công nghiệp; cần tăng năng suất vụ Đông, bảo đảm đạt được mục tiêu mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp năng 2020 trên 4%...

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Sửu đánh giá, còn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy, các quận, huyện, thị xã cần tăng cường xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm quy định phòng dịch...

"Tôi yêu cầu các đồng chí chủ tịch quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác chống dịch; các đồng chí không đi kiểm tra thực tế thì không thể kiểm soát được tình hình", ông Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh.