28/11/2023 | 20:41 GMT+7, Hà Nội

Xây dựng Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh

Cập nhật lúc: 08/08/2022, 06:21

Nhằm hướng tới TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, chiều ngày 5/8, TP. Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Xây dựng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thông tin tại hội thảo Xây dựng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, việc triển khai xây dựng thành phố thông minh là xu hướng chung của các nước trên thế giới, của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030.

Đối với định hướng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp đó, ngày 11/01/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặt thù phát triển TP. Cần Thơ. Đây là chủ trương, tiền đề quan trọng cho TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh và thực hiện thành công chuyển đổi số.

Cần Thơ hướng đến mục tiêu phát triển thành đô thị thông minh
Cần Thơ hướng đến mục tiêu phát triển thành đô thị thông minh

Để hướng tới mục tiêu này, lãnh đạo TP. Cần Thơ đã quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đô thị thông minh và thực hiện chuyển đổi số. Cụ thể, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 về xây dựng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016 – 2025.

Đến ngày 02/8/2021, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định rõ lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện và tập trung vào 10 lĩnh vực trọng điểm gồm: Hạ tầng ICT và nền tảng dữ liệu cho đô thị thông minh; Chính quyền số trong đô thị thông minh; Quy hoạch đô thị thông minh; Giao thông thông minh; Quản lý môi trường thông minh; Nông nghiệp thông minh; An ninh, an toàn trong đô thị thông minh; Du lịch thông minh; Y tế thông minh; Giáo dục thông minh.

Ngày 4/8/2021, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số TP. Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; ngày 30/11/2021, UBND TP. Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, các ngành, lĩnh vực cũng chủ động ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số theo trách nhiệm quản lý.

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án đô thị thông minh, TP. Cần Thơ bước đầu thí điểm triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh và 8 dịch vụ đô thị thông minh; một số quận, huyện đã thực hiện các Trung tâm điều hành giám sát giao thông, an ninh trật tự; một số ngành đang thực hiện các thủ tục triển khai về hạ tầng và nền tảng đô thị thông minh, giao thông thông minh, an ninh trật tự, y tế, giáo dục thông minh…

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ nội dung về xây dựng chính quyền số: bộ giải pháp chính phủ số nền tảng - sự cần thiết để xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ đổi mới hướng tới thành phố thông minh và bền vững; nền tảng dữ liệu xây dựng chính quyền số và quản lý đô thị thông minh. Các chuyên gia cũng nêu giải pháp về xây dựng đô thị thông minh - xã hội thông minh: ứng dụng công nghệ vào quản lý sản xuất nông nghiệp; thiết bị thông minh cho đô thị thông minh; giải pháp khắc phục các vấn đề về nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an ninh dịch tễ; hệ thống quản lý giao thông thông minh quốc gia; phương pháp và công cụ phù hợp đột phá để triển khai đô thị thông minh.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ đã yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phối hợp trao đổi với các chuyên gia về thực trạng, khó khăn, vướng mắc và mục tiêu hướng tới để xác định lộ trình, hướng đi, giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện. Sau hội thảo, thành phố rất mong các nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Cần Thơ trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số của thành phố.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/xay-dung-can-tho-phat-trien-thanh-do-thi-thong-minh-69782.html