24/04/2024 | 04:33 GMT+7, Hà Nội

Triển khai Chương trình số 03-CTr/TU: Nhiều nhiệm vụ thực hiện ngay quý I-2024

Cập nhật lúc: 23/02/2024, 09:37

Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2024.

Theo đó, cần tập trung ngay quý I tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chỉ tiêu hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, thông tin.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp các Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các thủ tục giải quyết vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu xây dựng trung tâm Outlet.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, tham mưu, hướng dẫn UBND các quận, huyện trong việc đẩy nhanh tiến độ kiểm định, lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ, báo cáo kết quả tại Hội nghị giao ban quý I-2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc giải quyết vướng mắc dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ Nguyễn Công Trứ.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ, đề xuất các giải pháp khắc phục các nội dung tồn tại, khó khăn để triển khai các gói thầu thuộc dự án đầu tư Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vướng mắc tại Hội nghị giao ban Quý I-2024.

Thành phố tháo gỡ khó khăn trong hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, thông tin ngay trong quý I-2024.

Các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án thuộc Danh mục các công trình ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025 có trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Cũng trong năm 2024, Ban chỉ đạo Chương trình xem xét quy định thành lập các đoàn kiểm tra, tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình tại một số đơn vị; thời gian và nội dung kiểm tra do Sở Xây dựng - Cơ quan Thường trực tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình thông báo.

Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách chủ động kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/trien-khai-chuong-trinh-so-03-ctr-tu-nhieu-nhiem-vu-thuc-hien-ngay-quy-i-2024-658944.html