17/07/2024 | 02:47 GMT+7, Hà Nội

Tín dụng bất động sản chiếm 21,7% tổng dư nợ nền kinh tế

Cập nhật lúc: 30/09/2023, 09:45

Trong khi tỷ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên tổng dư nợ tín dụng nhỏ, chiếm 1,67%, thấp hơn mức 2% cuối năm 2022, thì tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng gần 5%, chiếm 21,73% tổng dư nợ nền kinh tế.

Tín dụng bất động sản chiếm 217 tổng dư nợ nền kinh tế
Tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng gần 5% so với cuối năm 2022, chiếm 21,73% tổng dư nợ nền kinh tế.

Tại báo cáo gửi Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, cho biết đã và đang thực hiện nhiều giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng đối với việc đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro.

Liên quan đến việc đầu tư của ngành ngân hàng vào các lĩnh vực có tính rủi ro, NHNN cho biết tính đến cuối tháng 5/2023, toàn hệ thống có 40 tổ chức tín dụng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với tổng số dư là 205,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7% so với cuối năm 2022.

Tỷ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên tổng dư nợ tín dụng nhỏ, chiếm 1,67%, thấp hơn mức 2% cuối năm 2022.

Tính tới cuối tháng 7/2023, tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán chiếm tỷ trọng 0,55% tổng dư nợ nền kinh tế, tăng 62% so với cuối năm 2022. Trong đó dư nợ tập trung để đầu tư, kinh doanh chứng khoán ít rủi ro (chủ yếu là trái phiếu Chính phủ) chiếm 82,7% tổng dư nợ chứng khoán và tăng 72,7% so với cuối năm 2022.

Tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng gần 5% so với cuối năm 2022, chiếm 21,73% tổng dư nợ nền kinh tế.

Báo cáo cũng cho biết, NHNN thường xuyên giám sát đối với tình hình hoạt động các đơn vị trong hệ thống và xây dựng các báo cáo giám sát an toàn vĩ mô, vi mô theo định kỳ đối với các đối tượng và nhóm đối tượng giám sát.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp,... qua hệ thống báo cáo thống kê và từ các nguồn thông tin khác. Trên cơ sở kết quả giám sát, ban hành các văn bản cảnh báo, khuyến nghị đối với các vấn đề cần quan tâm.

Bên cạnh đó, NHNN tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng đưa nội dung thanh tra về hoạt động cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với các cuộc thanh tra pháp nhân định kỳ hàng năm.

NHNN kiểm soát rủi ro cấp tín dụng đối với phân khúc bất động sản cao cấp đang dư thừa nguồn cung, bất động sản không có nhu cầu thực, các hoạt động kinh doanh có tính chất đầu cơ bất động sản...

Kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, khách hàng có liên quan đến cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông của tổ chức tín dụng, cho vay chéo..., đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng, việc sử dụng vốn nhất là việc tập trung quá lớn tín dụng vào một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái hoặc doanh nghiệp “nội bộ” có nguy cơ rủi ro lớn.

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/tin-dung-bat-dong-san-chiem-217-tong-du-no-nen-kinh-te-109895.html