22/10/2021 | 09:35 GMT+7, Hà Nội

Phạt hành chính 173 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có vi phạm dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật lúc: 21/02/2021, 17:21

Theo báo cáo của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNT), trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Phạt hành chính 173 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có vi phạm dịp Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo này, ngành nông nghiệp đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 173 cơ sở (chiếm 19%) với tổng số tiền phạt là 1,98 tỷ đồng (trung bình 11 triệu đồng/cơ sở).

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cũng đã tổ chức thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP đối với 58 cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu theo quy định, phát hiện và xử lý 1 cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt là 8,5 triệu đồng.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, trong thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục tăng cường việc giám sát vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản để từ đó đề xuất các biện phát xử lý hoặc tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất, xử phạt theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tổ chức vận động, hướng dẫn cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định về ATTP và triển khai thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/phat-hanh-chinh-173-co-so-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-co-vi-pham-dip-tet-nguyen-dan-228528.html