15/07/2024 | 08:19 GMT+7, Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định hướng dẫn mua, bán vàng miếng

Cập nhật lúc: 24/10/2023, 13:45

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 12/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định hướng dẫn mua bán vàng miếng
 

Theo đó, Thông tư 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về thông báo kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng nêu rõ, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước cũng sửa đổi, bổ sung Điều 20 quy định rõ trách nhiệm của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước trong hoạt động mua, bán vàng miếng: Làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định; thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước làm đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng; Thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc; Thông báo và cập nhật cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Quản lý ngoại hối về danh sách tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng phương án mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước; Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối xác định giá mua, giá bán vàng miếng (đối với trường hợp mua bán trực tiếp và đấu thầu theo khối lượng), giá sàn, giá trần (đối với trường hợp đấu thầu theo giá) theo phương án mua bán đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước còn phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch về việc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ theo quy định để làm căn cứ xử lý tiền đặt cọc…

Thông tư 12/2023/TT-NHNN này có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/ngan-hang-nha-nuoc-sua-quy-dinh-huong-dan-mua-ban-vang-mieng-111014.html