10/05/2021 | 11:02 GMT+7, Hà Nội

Năm học 2018 – 2019, trẻ mầm non sẽ được hỗ trợ ăn trưa

Cập nhật lúc: 19/01/2018, 02:00

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc một số trường hợp đặc biệt sẽ được hỗ trợ ăn trưa - Thực hiện theo nghị định Chính phủ mới ban hành.

Theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, từ năm học mới 2018 – 2019, trẻ mẫu giáo sẽ được hỗ trợ chính sách ăn trưa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018 đối với tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Theo đó, những trẻ em đang theo học trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc điều kiện sau sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa:

1. Trẻ có cha mẹ hoặc có người giám hộ thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trẻ không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136-ND-CP (ngày 21 tháng 10 năm 2013) của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Trẻ em có hộ khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tất cả những trẻ em thuộc những diện trên đều được hỗ trợ 10% tiền ăn trưa theo mức lương cơ sở. Mức giảm trừ này sẽ được áp dụng cho các tháng học thực tế và hỗ trợ không quá 9 tháng.

Việc giảm trừ này có thể áp dụng theo 2 cách: Trừ trực tiếp vào tiền ăn trưa của trẻ hàng tháng hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thời gian và trình tự thực hiện

Vào tháng 8 hằng năm, phụ huynh được phổ biến chính sách này và trong 15 ngày kể từ thời gian thông báo, phụ huynh hoàn tất hồ sơ để nộp cho nhà trường.

Sau đó, cơ sở giáo dục mầm non sẽ xét duyệt và thông báo kết quả. Mọi khiếu nại sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện chi hỗ trợ.

Thủ tục để được giảm trừ

Cha mẹ của trẻ sẽ phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân của trẻ hoặc người giám hộ của trẻ.
  • Giấy đăng ký thường trú có chứng thực.
  • Bản sao công chứng gia đình thuộc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.
  • Bản sao công chứng xác nhận tình trạng trẻ được giám hộ hoặc các trường hợp khác được bảo trợ xã hội.
  • Bản sao công chứng xác nhận trẻ được nhận nuôi hoặc các trường hợp khác.