10/05/2021 | 12:04 GMT+7, Hà Nội

Chuẩn bị tiêm liều Nanocovax cao nhất cho 17 tình nguyện viên tiếp theo

Cập nhật lúc: 14/01/2021, 14:51

Hiện 3 tình nguyện viên đầu tiên đang được tiêm mũi 2 vắc xin Nanocovax, trong khi 3 người tiêm liều cao nhất vắc xin này chuẩn bị được cho về nhà.

Sáng ngày 14/1, Học viện Quân y tiến hành tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax mũi 2, liều lượng 25 mcg cho 3 tình nguyện viên. Đây là những người đầu tiên được tiêm vắc xin Nanocovax vào ngày 17/12. 

Nguồn tin từ Học viện Quân y cho biết, quá trình tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax đang được tiến hành theo đúng quy trình. Những người được tiêm thử nghiệm sẽ được theo dõi tại nơi tiêm 72 giờ.

Cũng liên quan đến việc tiêm thử nghiệm vắc xin này, 3 tình nguyện viên tiêm liều 75 mcg (liều cao nhất) hiện sức khỏe ổn định. Hết ngày hôm nay cả 3 sẽ được cho về nhà và tiếp tục được theo dõi.

Các ngày tiếp theo, 17 tình nguyện viên sẽ được tiêm liều 75 mcg. Còn 17 người từng được tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax mũi 25 mcg cũng sẽ bước vào quy trình tiêm mũi thứ 2.

Như vậy, đến nay việc tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax trên người đang diễn ra đúng kế hoạch, rất thuận lợi.

Theo quy trình của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thì quá trình thử nghiệm trên người của vắc xin Nanocovax sẽ có 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ 12/2020 đến tháng 2/2021, tiến hành thử nghiệm 60 người có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi.

Giai đoạn 2 từ tháng 2/2021 đến tháng 8/2021 thử nghiệm từ 400 đến 600 người, độ tuổi từ 12 đến 75 tuổi.

Giai đoạn 3, từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022 thử nghiệm 1.500 đến 3.000 người.

Trong giai đoạn 1 thử nghiệm đánh giá tính an toàn và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễm dịch của 3 liều ứng viên vắc xin Nanocovax.

Sẽ có 60 người tình nguyện khỏe mạnh từ 18 đến 50 tuổi tham gia và được phân ngẫu nhiên vào 3 nhóm, bao gồm nhóm 1a với 20 người dùng mức liều 25 mcg sẽ được thu tuyển đầu tiên, tiếp theo là nhóm 1b gồm 20 người dùng mức liều 50 mcg và sau đó là nhóm 1c gồm 20 người dùng mức liều 75 mcg.

Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu giai đoạn 1 sẽ được tiêm bắp 2 mũi vắc xin, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày.

Để đảm bảo tính an toàn cho người tham gia nghiên cứu, giai đoạn thu tuyển 60 đối tượng tham gia đánh giá an toàn theo thiết kế dò liều tăng dần.

Quy trình thu tuyển đối tượng tham gia vào giai đoạn 1 sẽ được bắt đầu với 3 người thuộc nhóm liều 25 mcg.

Nguồn: https://congluan.vn/chuan-bi-tiem-lieu-nanocovax-cao-nhat-cho-17-tinh-nguyen-vien-tiep-theo-post113747.html